ആവശ്യമുള്ളതില്‍ കുത്തിക്കോ...

6/3/12

എന്‍റെ പ്രണയനക്ഷത്രം....

എന്‍റെ പ്രണയാകാശത്തുദിച്ച -

പ്രിയ നക്ഷത്രമേ.....

നീയൊരു തമോഗര്‍ത്തമായെന്നെ -

ആവാഹിക്ക.....

നിന്‍റെ വജ്രശോഭയാലെന്‍ ഹൃദയം

മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു....

മറ്റെതാകാശത്ത് പോയുദിച്ചാലുമെന്‍-

ഹൃദയരക്തം നിനക്കരുണാഭ നല്‍കും.....

മൂര്‍ദ്ധാവ്തുളച്ചായുസ്സ് പോകുമ്പോഴും-
നിനക്കായിഒരാകാശം ഞാന്‍ കാത്തുവെക്കും...
എന്നെങ്കിലും നിന്നുദയവും കാത്ത്....

No comments:

Post a Comment

ഫേസ്ബുക്കില്‍ കൂടെ അഭിപ്രായം പറയാം...

ചങ്ങായിമാരേ.....